4/09/2017

Parkur

Parkur je veština kretanja čiji je cilj preći razdaljinu od tačke A do tačke B u najkraćem vremenskom roku, uz razne prepreke, i sve zahvaljujući sposobnostima ljudskog tela. Ljudi koji se bave parkurom se nazivaju traseri.