Stranice

Spoljašnji linkovi

O nama

Grupa za Društvene nauke osnovana je u julu 2013. godine, pod nazivom Grupa za Društvena istraživanja.  Nakon neupsešnog starta grupa se gasi na četiri meseca i reosniva se u julu 2014. godine.


Oblasti istraživanja Grupe za Društvene nauke mogu se podeliti na sledeći način:
1. Sociologija
2. Psihologija
3. Ekonomija
4. Arheologija, antropologija i etnologija


Ukratko o oblastima istra
živanja: 
1. U pripremi 
2. Psihologija kao skup akademskih, kliničkih i industrijskih disciplina se bavi proučavanjem, objašnjavanjem i predviđanjem ponašanja, emocija, ljudskih odnosa i mnogih drugih oblasti ljudskog života i delovanja. Naš cilj je upoznavanje sa opštim pravcima i paradigmama koje su obeležile ovu mladu nauku od svog nastanka do danas, kao i čestim sporovima koji su odlučivale njen razvojni put (kao što su: Frojdov značaj nekada i sada, uticaj nasleđa i sredina na razvoj, večiti problemi korelacija među pojavama, tačnije šta je čemu uzrok, odnosno posledica...). Zatim kroz razne radionice i debate okupiti članove Grupe za društvene nauke sa članovima drugih grupa. Radionice bi se najčešće bavile pitanjima iz socijalne psihologije, a debate aktuelnim pitanjima, kao što je homoseksualnost, psihički poremećaji... U saradnji sa članovima Podmlatka, kao i druge dece na inicijativu članova Grupe za Društvene nauke mogu se raditi testovi vezani za kogitivni razvoj dece određenog uzrasta koristeći se Pijažeovim testovima ili testovima Vigotskog. Pre toga potrebno je kratko uponavanje sa osnovnim pojmovima ovih teorija, kao i mogućnost upoređivanja istih ili odlučivanja samo za jedan od dva načina ispitivanja dečijeg kognitivnog razvoja.
 3. Ekonomija je, iako vrlo poznata oblast o kojoj svakodnevno slušamo u vestima ili čitamo u novinama, vrlo složena, sa teorijske strane gledišta vrlo nepoznata ljudima. Vrlo malo ljudi shvata suštinu i način funkcionisanja ekonomije. Kroz predavanja bile bi obuhvaćene sve najvažnije oblasti ekonomije. Suština bi bila zainteresovane upoznati sa osnovama (principima) ekonomije, a zatim priču proširiti na konkretnije discipline kao što su makro i mikro ekonomija, međunarodna ekonomija, nacionalna ekonomija, ekonomska politika itd. Ovim predavnjima dobila bi se osnovna znanja iz ekonomije. Drugi deo vezan je više za poslovnu ekonomiju. Tu bi preko predavanja bile date osnove i teorije. Međutim, kako ovim obuhvatamo menadžent, marketing i turizam, bilo bi moguce preduzimati konkretne akcije. Kroz predavanja unapredilo bi se znanje iz pomenutih disciplina, ali to bi dalo i dobru osnovu za stvaranje novih kadrova koji bi kasnije mogli ući u Upravni odbor ili Rukovodstvo Društva istraživača (konretno menadžment). Pod ovim podrazumevamo i analiziranje rada Društva. Marketing bi omogućio da se stečena znanja primene na promovisanje rada Društva istraživača, ujedno i svih grupa. Oblast turizma dobro osmisljena i organizovana mogla bi da predstavlja veliki projekat čitavog Društva, kroz koji bi se promovisala istorija Valjeva, priroda valjevskih planina (dobro poznatih članovima Društva) ali i drugih mesta. Većina ovih aktivnosti zahtevala bi dobru saradnju Grupe za društvene nauke sa drugim grupama Društva.
 4. U pripremi

No comments:

Post a Comment