1/31/2016

Telekineza i telepatija

Pojam telekineze označava moć da se predmeti pomeraju izdaleka, samo snagom uma, dok telepatija označava sposobnost dve osobe da na daljinu komuniciraju vančulnim putem. Oba ova fenomena spadaju u oblast parapsihologije. Nauka je oduvek bila izrazito skeptična prema njima.

Nefili

Reč Nefili potiče od hebrejske reči  נְפִילִים, a kod nas ima značenje ‘’oni koji su sišli’’.


Prvi put se ova reč pominje u Petoknjižju, jednom od prvih pet delova biblije. Pre opisivanja Adama i Eve, njihovog greha uzimanja jabuke i kako Kain, njihov sin, ubija mlađeg brata. Bog je bio milostiv prema Adamu i Evi i dao im još jednog sina koji  je dobio sina Nou, koji uspeva da preživi potop. Tako da pre nego što se pocne pričati o ljudskoj iskvarenosti, neposlušnosti i grehu, pojavljuje se deo koji glasi: ,,Kad su se ljudi počeli širiti po Zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božiji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god hteli. Onda Jahve reče: “Neće moj duh u čoveku ostati doveka; čovek je telesan, pa neka mu vek bude stotinu dvadeset godina. “U ona su vremena – a i kasnije – na Zemlji bili Nefili, kad su božiji sinovi spavali sa ljudskim kćerima pa im one rađale decu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.’