3/20/2016

Afektivno vezivanje

Od davnina primećuje se činjenica da je jedan od najbitnjih faktora našeg razvoja upravo naš odnos sa majkom. No, mi pod odnosom sa majkom podrazumevamo stanje naše svesnosti i našeg relativno zrelog odnosa sa majkom, pritom isključujući veoma rani odnos, logično, jer ga se ne sećamo. To ni slučajno ne umanjuje njegovu bitnost.

3/12/2016

Priče za „decu”

Bajka. Asocijacija na čudovištance, magiju i ljubav do kraja života, je l’ da? Svi ovi elementi zaista lepo šaraju detinjstvo, međutim, autorske bajke su, u svojim prvim zapisima, zapravo odskakale od prijatnog.

3/02/2016

Vinston Čerčil

,,Nemam šta drugo da vam ponudim, osim krvi, znoja i suza''  izjavio je Vinston Čerčil 13. maja 1940. godine, tokom svog govora povodom dobijanja mesta premijera.

Govor tela

Ljudi oduvek teže da ostvare što bolju komunikaciju međusobno. Naime, sama komunikacija predstavlja pojam koji označava čin prenošenja razumljive informacije. Da bi se komunikacija ostvarila neophodni su pošiljalac, primalac poruke, kao i sama poruka koju delimo.