1/31/2016

Nefili

Reč Nefili potiče od hebrejske reči  נְפִילִים, a kod nas ima značenje ‘’oni koji su sišli’’.


Prvi put se ova reč pominje u Petoknjižju, jednom od prvih pet delova biblije. Pre opisivanja Adama i Eve, njihovog greha uzimanja jabuke i kako Kain, njihov sin, ubija mlađeg brata. Bog je bio milostiv prema Adamu i Evi i dao im još jednog sina koji  je dobio sina Nou, koji uspeva da preživi potop. Tako da pre nego što se pocne pričati o ljudskoj iskvarenosti, neposlušnosti i grehu, pojavljuje se deo koji glasi: ,,Kad su se ljudi počeli širiti po Zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božiji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god hteli. Onda Jahve reče: “Neće moj duh u čoveku ostati doveka; čovek je telesan, pa neka mu vek bude stotinu dvadeset godina. “U ona su vremena – a i kasnije – na Zemlji bili Nefili, kad su božiji sinovi spavali sa ljudskim kćerima pa im one rađale decu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.’

Ko su ‘’božiji sinovi’’ i ‘’kćeri ljudske’’, zašto postoje razlike izmedju božije i ljudske dece ako su i jedni i drugi hodali zemljom?
Kroz  bibliju prolazi priča o Mojsiju, kako je slao špijune u Kanan i spremao se za osvajanje. Vremenom je prekinuta želja za osvanjem kada su videli divove koji žive tu (Nefili). Govori se da su bili ogromni i da su njihove zidine išle veoma visoko. ‘’ Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Narod je i veći i jači nego mi: gradovi su veliki i zidine im sežu do nebesa.’’ Postojalo je više reči koji su označavale pojam diva npr.  Anakovci, Emijci, Refaiti. Jedan od divova je bio bosanski kralj Og, zapisano je da je njegov krevet iznosio dužinu od 5m i imao širinu od 2m.
Utvrdili smo da su postojali Nefili i da su živeli na zemlji pre i posle potopa, ostalo je da utvrdimo ko su božiji sinovi, a ko kćeri ljudske.
U beleškama iz jerusalimske biblije zapisano je da je moguće da su Nefili bili nadljudska rasa nastala zbog iskvarenosti ljudi i iz veza smrtnih i besmrtnih bića. Prema prvom tumacenju Božiji sinovi su pali anđeli koji su se ženili za smrtne devojke. Dobijali su decu divovskog rasta i ogromne snage.
Prema drugom tumačenju, to su bili potomci Adamovog i Evinog sina Seta (čiji je sin bio Noe). Bili su pobožni ljudi ali su se venčavali sa Kainovim potomcima odnosno smrtnim ljudima.
U IV veku se odbacuje prva teorija i podrzava se druga smatrajuci da su božiji sinovi potomcija Seta, a kćeri ljudske Kainovi potomci.

Da bi se potvrdilo postojanje ovih divova vidimo da se pominju i u knjizi proroka Henoka. ‘’Kada se u te dane sinovi ljudski namnožili, rodiše im se kćeri, ljupke i lepe. Kada ih ugledaše anđeli, sinovi neba, zaljubiše se u njih, međusobno govoreći: “Izaberimo za žene iz roda čovekova i začnimo decu.” Iz ovog mešanja sinova neba i ljudskih kćeri nastali su divovi – Nefili:’’Žene potom začnu i rode divove. I svaki beše visok 300 lakata (oko 5m). Oni proždreše sve što ljudski rad stvori, te postade nemoguće nahraniti ih.Tad se okrenuše protiv ljudi, kako bi ih proždirali. I počeše ranjavati ptice, zvijeri, gmazove i ribe, kako bi im jeli meso i pili krv.’’
Anđeli koji su na zemlju gledali sa nebesa rekoše: ‘’ Zajedno su otišli kćerima ljudskim; ležahu s njima; onečistiše se; I otkriše im zločine. I žene su rodile divove. Tako se čitava zemlja ispunila krvlju i nepravdom. Gledajte sada duše mrtvih koje plaču. I kukaju sve do nebeskih vrata. Njihove se jadikovke uzdižu; one ne mogu pobeći od nepravde koja je počinjena na zemlji.’’
Da bi se potvrdilo njihovo postojanje, otkriveni su razni ostaci u Španiji i Izraelu.

Isidora Popović

No comments:

Post a Comment