9/20/2017

Pink Panteri

Godine 1993. dijamanti u vrednosti od 500 000 funti ukradeni su u oblasti Mejfer u centru Londona. Za manje od 60 sekundi rančevi profesionalaca bili su puni nakita. Dijamanti su se našli sakriveni u kutijici za kremu, upravo onako kako je to odigrano u filmu Povratak Pink Panteraiz 1975. Baš zbog ove maestralne ideje dobili su svoje ime. Za najveću pljačku nakita u istoriju Japana, 2004. godine, kada je u Tokiju uzeta ogrlica Kontesa de Vandom, zaslužni su oni.

9/10/2017

Vitamin B12 i perniciozna anemija

Vitamini su mali organski molekuli koji ulaze u sastav proteina. Ima različitih vrsta vitamina, a svaki ima svoju ulogu u organizmu. Možemo ih podeliti prema različitim kriterijumima kao što je rastvorljivost gde razlikujemo one koji se rastvaraju u lipidima(A,D,E,K) i one koji su rastvorljivi u vodi ( B komleks i C).