10/30/2016

Kuća Device Marije u Efesu

Na brdu Bulbul (Meryem, Bülbül), 9km od Efesa, nalazi se kuća Device Marije. Pronađena je 18. oktobra 1881. Smatra se da je pronađena po beleškama sačuvanim iz XVIII veka.  Naime, nemačka monahinja Ana Katarina Emerik (1774-1820) imala je vizije, koje je zapisivala i u kojima sa preciznošću opisuje put do kuće, kao i samu kuću Device Marije. Te zapise sačuvao je nemački pisac Bernet.