8/29/2016

Grad zidova

Kao glavni grad Iraka, Bagdad je doživeo na svom tlu mnogo ratovanja i bombardovanja nezamislivih razmera sa velikim brojem zrtava koje su imale za posledicu ogromne traume kod ljudi i veciti strah od smrti. Po izbijanju sektaškog nasilja, naselja su verski podeljena. Danas u celom Iraku živi manje od pola miliona hrišćana, što predstavlja pad za oko 50 odsto.

8/09/2016

Meri Stjuart

Rođena je u šesnaestom veku u Škotskoj i sa samo šest dana je postala kraljica Škotske, da bi sa devet meseci bila zvanično krunisana. Zbog političkih nemira u Škotskoj, njena majka Marija od Giza, koja je poticala iz jedne od najuticajnijih francuskih plemićkih porodica, preuzela je vlast kao regent i poslala je na školovanje u Francusku. Odrastajući na francuskom dvoru, Meri se ubrzo zainteresovala za golf i često ga je igrala, što je proširilo njegovu popularnost u Francuskoj.