11/16/2015

Folklor

Folklor je uopšteno ime za umetnost koja, u ustaljenim tradicionalnim oblicima, živi u narodu. Ova umetnost prelazi od starijih na mlađe. Kao i sve ostalo, narodna umetnost evoluira. Ovo se u muzici lako uočava na pesmama sa istim tekstom koje se na raznim udaljenostima interpretiraju na razne načine. Isto se dešava i sa narodnim igrama: narodna kola danas i ona od pre pedeset godina, iako sa istim imenima i nazivima, razlikuju se. Narodni duh, najsnažniji pokretač svih ideja u umetnosti, nikada ne miruje. Narod obavezno i uvek stvara svoju umetnost.

Folklor, kao umetnost koja je od davnina prenošena "sa kolena na koleno", slikovito predstavlja duhovnu i kulturnu prošlost srpskog naroda. Folklor je uopšteno ime za umetnost koja, u ustaljenim tradicionalnim oblicima, živi u narodu.
Vojvodina je jasno izdvojena koreografska oblast čije su odlike uslovljene različitim uticajima. Igra se sitno, skoro u mestu, a individualna improvizacija ukrasnih koraka i figura izražena je naročito u muškoj igri; karakteristična je improvizacija sinkopiranog udaranja petom u zemlju ili petom o petu (duplir), koje se kod dobrih igrača javlja gotovo u svim igrama. Igre su ranije pratile gajde, danas ih najčešće prate tambure. Najrasprostranjenije su Bačko kolo, Banatsko kolo i Sremsko kolo. U zapadnom delu oko Obrenovca, Šapca pa iduci prema Valjevu, igraju se, pored pomenutih igara i Kolubarka, Prolomka, Mačvanka, Cicvarica kolo, itd.
 Danas se kolo ne može zamisliti bez isključivo instrumentalne pratnje. U prošlosti je ovaj obrazac bio najzastupljeniji na prostoru centralne i zapadne Srbije.
Srpska narodna nošnja zauzima istaknuto mesto u kulturi i tradiciji srpskog naroda. Svaku oblast koju su nastanjivali Srbi kroz istoriju, karakterisala je posebna nošnja. Po načinu odevanja prepoznavalo se ne samo odakle je ko, nego i kojoj etničkoj odnosno nacionalnoj zajednici pripada.

Matija Damnjanović

No comments:

Post a Comment