9/29/2016

Mikena

Mikena je arheološko nalazište u Grčkoj. U drugom milenijumu p.n.e. Mikena je bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije, vojno utvrđenje koje je dominiralo velikim delo južne Grčke. Period od 1600. p.n.e do 1100. p.n.e. se naziva mikenskim periodom. Tvrđavu su sazidali Grci ali se smatra da nazim nije trčki već predgrčki koji je ostao nepoznat. 

9/16/2016

Svet između dva svetska rata (1919-1939)

Razdoblje između dva svetska rata u istoriji je ostalo obeleženo kao razdoblje sa najviše događaja, koji su sasvim sigurno doveli do ponovnih sukoba.  Došlo je do procvata rada industrije, nauka, ali takođe i do nastanka političkih pokreta kao što su: fašizam, nacizam, komunizam. Tokom tih dvadeset godina dolazilo je do velikih preokreta u političkom životu celog sveta, ali naravno sve se svodilo na dešavanja i promene u državama koje su se tada nazivale Velike sile i koje su nesumnjivo uticale na sudbinu celog sveta.  

9/11/2016

Eskimi

Ovaj malobrojan narod nastanjuje severne delove Severne Amerike, a nekolicina se nalazii i na severu Sibira. Pripadnici su mongoloidne grupe i smatraju se  doseljenicima sa prostora istočne Azije. Ovaj narod potpuno se prilagodio zahtevnom prostoru na kome živi. Prihvatili su izazove hladne prirode, i tako potpuno savladali specifične načine ishrane, odevanja i stanovanja. 

9/05/2016

Pleme Himba

Domorodačko pleme Himba nalazi se skriveno u severnoj Namibiji (Afrika). Najviše naseljavaju Kaokland, u udaljenoj regiji Kunene. Ovo pleme danas broji od 20.000 do 50.000 stanovnika, koji se smatraju za najbolje afričke stočare. Tome je doprineo mir koji je devedesetih godina zavladao u Namibiji, kao i obilne kiše koje su usledile nakon toga.