11/21/2016

Astrologija

”Bolje je baviti se astrologijom nego prositi na ulici. Čovek mora od nečega da živi.” Johan Kepler


Astrologija proučava zvezde i njihovu povezanost sa čovekom.Potičeodreči astro-zvezda i logos-nauka. To je pseudonauka, koja posmatrajući planete i druga nebeska telauodnosu na sazvežđa, dovodi njihove položaje, odnose i kretanja u vezu sa osnovnim osobinama pojedinaca i njihovom interakcijom sa društvom, kao i nacijama i događajimau svetu.

11/06/2016

Formiranje svetskog tržišta

Kapitalizam je u toku svog razvoja stvorio proizvodne snage kakve istorija čovečanstva još nije poznavala. Na mesto malih lokalnih i izolovanih feudalnih tržišta, najpre je razvio nacionalna tržišta, a zatim povezao čitav svet u veliko svetsko tržište i ostvario međunarodnu podelu rada. Na taj način je bila ostvarena svetska kapitalistička društveno-ekonomska formacija.

11/03/2016

Putopisi kao deo istorije


Pored  umetničke vrednosti i lepote izraza, putopisi, posmatrani sa vremenske distance, imaju i istorijsku vrednost: u njima se susrećemo ne samo sa prošlošću i minulim kulturama mesta o kojem se govori, već je i sadašnji trenutak u njima odraz istorijskog i kulturnog trenutka u kojem su nastali – kao takvi, putopisi su i deo istorije. Na taj način, putopisi postaju i putokazi budućem putniku i istraživaču.