9/24/2015

Biram ispravan stav

Ako ste mislili da je narkoman samo onaj koji se bode u venu, da to nije ništa strašno i da to svi rade, i da je marihuana manje štetna od alkohola i cigareta, u zabludi ste. Svi su verovali da samo probaju, da mogu da se kontrolišu i da prestanu kada hoće. Mnogi su umirali verujući u to.


Droge su psihoaktivne supstance (PAS), prirodnog ili sintetičkog porekla, koje kada dođu u organizam izazivaju promene jedne ili više psihičkih, odnosno telesnih funkcija organizma.


Mislili ste da postoje lake i teške droge, ali svaka droga je opasna, a najopasnija je prva droga.

9/20/2015

Zlatni broj

Leonardo Fibonači, poznatiji kao Leonardo iz Pize, bio je italijanski matematičar koji je živeo u periodu oko 1170 -1250. godine. Poznat je po svom radu iz algebre i aritmetike, a njegovo životno delo krasi i tzv. Fibonačijev niz.
Naime, Fibonačijev niz predstavlja niz brojeva u kome je svaki sledeći član niza jednak zbiru prethodna dva. Niz počinje od nule, a prva dva člana su mu 0 i 1.


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...