1/31/2017

Neka moje napijanje bude moja stvar

Sve češće prilikom večernjih izlazaka, rođendana ili privatnih druženja, među mladima primećujemo da se dobra zabava svodi na napijanje. U većoj ili manjoj meri, ovu psihoaktivnu supstancu koriste pripadnici svih uzrasnih kategorija i kultura, često nesvesni o rizicima koje nosi njena česta ili prekomerna konzumacija.