12/20/2015

Anketa

Rezultati našeg istraživanja o zainteresovanosti gimnazijalaca za knjige...


Rezultati su pokazali  da se 78,45% gimnazijalaca u slobodno vreme bavi čitanjem. 63,4% gimnazijalaca čita sve lektire koje su godišnje predvidjene školskim programom.
Na pitanje da li čitaju neku literaturu izvan lektire, 76,7% učenika dalo je pozitivan odgovor. Gimnazijalce najviše interesuju akcija, triler, beletristika, krimi, strip i horor (40%), zatim slede misterija (13%), avantura (12%) i romansa (11%). Na poslednjem mestu je epska fantastika sa  3%.
Podaci pokazuju da  45% učenika gimnazije literaturu čita samo na srpskom. 55% gimnazijalaca čita samo klasične knjige, dok ostalih 45% čita i klasične i elektronske.

Prema podacima iz ankete, 78.4% učenika je išlo na sajam knjiga. Od njih je 21.2% išlo u sopstvenoj organizaciji, dok je 78.8% išlo sa školom. Motiv za odlazak gimnazijalaca koji su išli sa školom bio je u 72% slučajeva zbog knjiga, 14% zbog predstave i preostalih  14% iz drugih razloga.

Sara Jelesijević i Bojana Topalović

No comments:

Post a Comment