3/04/2018

Sikstinska kapela


Sikstinska kapela se nalazi u Rimu i to je najpoznatija kapela u Apostolskoj palati.  Čuvena je po svojoj arhitekturi I dekoraciji  koju su radili najveći majstori renesanse: Mikelandjelo, Rafael, Bernini I Botičeli.  Kapela dobija ime po papi Sikstu IV. 


Rad na oslikavanju svoda otkriva da je pored slikarstva i vajarstva Mikelandjelo bio i revolucionarni arhitekta. Proroci i svi drugi likovi predstavljaju ostvarenja velikog umetnika koji je znao na izvanredan način spojiti slikarstvo, vajarstvo i arhitekturu, iskoristivši posebno razumevanje svoda za dinamično uklapanje impozantnih likova u prizore.

Mikelandjelo je za tri godine uspeo da naslika tavanicu površine 1115 m2, uz minimum pomoćnika I provodeći većinu vremena u kapeli. Devet centralnih panela  nosi priče iz ,, Knjige o postojanju” , ,,Stvaranja čoveka” pa do  ,,Potopa”  I ponovnog  ,,Stvaranja čovečanstva”.  Iz Mikelandjelovih sonata saznajemo da je ovaj posao bio umni napor koliko I fizički.

Stvaranje Adama, freska Mikelanđela Buonarotija

Freske svoda podeljene su u tri tiologije:
1.   Triologija o Noju
2.   Triologija o Adamu
3.   Triologija o stvaranju sveta

Zanimljivo je da su najveći likovi na tavanici veliki i više od 6 metara i da ih Mikelanđelo nije slikao direktno na zidu. Prvo je oslikavao likove na papiru i bušuo konture likova na papiru, a zatim je po tim rupicama tapkao zavežljajem sa ugljenom prašinom i tako prenosio likove na zid. Stručnjaci ovu tehniku nazivaju pausiranje. No, to je bio vrlo spor proces, a ostareli papa Julije II stavljao veliki pritisak na Mikelanđela, što je i razumljivo jer je želo da vidi oslikanu Sikstinsku kapelu pre nego što umre. Miklandjelo je zato mesto pausiranja koristio sečivio i njime precrtavao dela sa papira na malter.  Papa je svojim izlivima besa često tukao Mikelandjela, ali mu je verovatno teže padao 18-to časovni rad na freskama. Vrat mu je konstantno bio iskrivljen a boja mu je često kapala u oči ali on je bio čvrst i odlučan. Mikelandjelov prikaz Boga, kao krupne ljudske prilike sa dugom belom kosom i bradom, prvi je takav prikaz. Na većini ranijih slika Bog se prikazuje samo kao ruka koja se spušta s neba.
Svakog dana na hiljade posetilaca ulazi u Sikstinsku kapelu da bi se divile moći boga I genijalnosti jednog čoveka!

Mina Simić

No comments:

Post a Comment