9/04/2018

Kendo

Kendo ili put mača je tradicionalna japanska borilačka veština koja je sastavni deo kendžucua, što u prevodu znači umetnost mačevanja-najvažnije veštine svakog samuraja.
U početku su se ovi ratnici obučavali koristeći drvene mačeve-bokene, ali su takvi treninzi bili opasni; jači udarac bokenom mogao je da slomi ruku ili rebro. Zbog toga je jedan od učitelja brojnih škola kendžucua, Naganuma Širozemon Kunisato, početkom 18. veka izmislio šinai-mač od vezanog bambusovog pruća i bogu-oklop koji se i danas koristi pri borbama u kendou.

Neko ko trenira kendo se naziva kendoka. Njegova odeća se sastoji od keikogija-pamučne bluze, hakame-širokih pantalona i tenuguija-trake koja se obavija oko čela. Preko odeće se navlači oklop: men-maska koja štiti glavu i ramena, do-ploča koja štiti grudi, tare-štitnik za stomak i noge i kote-zaštitne rukavice. Kao i većina onih koji praktikuju neku borilačku veštinu, i kendoke treniraju bosi.
Mač od bambusovog pruća ima štitnik za ruke i zaobljen vrh, što omogućava bezbedan trening i upotrebu mnogo veće sile pri udarcima. Boken se i dalje koristi, ali samo tokom izvođenja kata-ustaljenog niza tehnika koje zahtevaju visoku koncentraciju radi kontrole jačine udaraca jer se ove vežbe izvode bez oklopa.
Kendo se praktikuje i van Japana, ali se međunarodna takmičenja tradicionalno održavaju u Tokiju na svake tri, dok se nacionalna takmičenja održavaju na svake dve godine. Postoje timska i individualna takmičenja. Borbe traju tri minuta za žene i juniore, a pet minuta za muškarce. Pobednik je onaj koji prvi osvoji dva poena. Poeni se osvajaju kada se dovoljnom jačinom i korektnom tehnikom pogodi neko od određenih mesta na oklopu, a to su: sredina glave, desna i leva strana glave, leva i desna strana grudi i desna i leva podlaktica kada su u podignutom položaju. Borbe su veoma glasne jer učesnici često viču u toku borbe da bi uplašili ili iznenadili protivnika i na taj način stvorili priliku za pobedu. Potezi su izuzetno brzi, a bobednika određuju sekunde, pa borbu sude trojica sudija u ringu. Tehnike koje učesnici upotrebljavaju nazivaju se vaza i dele se u dve grupe: šikakevaza-tehnike napada i odživaza-tehnike kontranapada.
Kendo se kao borilačka veština koristi za jačanje duha i discipline zbog svojih strogih pravila. Osnovni princip kendoa je: um, telo(stav) i mač su jedno. Kendoka mora da ima razvijena čula i oštar um; njegovo telo mora bizi snažno, stav pravilan, a pokreti brzi i kontrolisani; njegov mač je instrument napada vođen od strane čvrste ruke i odlučnog uma.

Đurđa Andrić

No comments:

Post a Comment